Staże w Urzędzie Miasta

URZ MIASTA SLASKA 1

Do 17 lutego trwa nabór na staże zawodowe w Urzędu Miasta Częstochowy. Na zainteresowanych czeka 30 miejsc.
Nabór dotyczy osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. Staże będzie można odbyć w 16 wydziałach urzędu. Jedna osoba może złożyć tylko jedną ofertę na staż.
Od kandydatów na staże ich organizatorzy wymagają znajomości ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego. Wszyscy chętni muszą także złożyć komplet wymaganych dokumentów, m.in. CV oraz list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru danego stanowiska pracy.

Staż potrwa 6 miesięcy.

Termin składania ofert upływa 17 lutego 2015 r. Po szczegóły odsyłamy na portal częstochowskiego magistratu.