Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu

handel bazar stoisko

Między innymi przedstawiciel największej organizacji Sprawiedliwego Handlu w Indiach będzie dzisiejszym (28 kwietnia)  gościem Biblioteki Publicznej im. Władysława Biegańskiego. Spotkanie, które rozpocznie się o godz. 16.00 ma charakter otwarty.

– Gośćmi będzie pan Vikas Kumar, przedstawiciel TARA Projects, jest to organizacja Fair Trade z Indii, oraz przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu – mówi Agnieszka Batorek, zastępca dyrektora Biblioteki Publicznej. – Spotkanie organizowane jest wspólnie z Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu tuż przed Światowym Dniem Sprawiedliwego Handlu. Będzie okazja, żeby dowiedzieć się czegoś o produktach Fair Trade, będzie okazja wylosować nagrody, będzie też okazja skosztować jedzenia wytworzonego w procesie Sprawiedliwego Handlu.

– Dziewiątego maja obchodzimy Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu, który w tym roku odbywa się pod hasłem: „Urzeczywistnianie równości” – dodaje Beata Faracik, reprezentantka Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu. – Sprawiedliwy handel jest to partnerstwo w handlu opierające się na dialogu, przejrzystości i szacunku, które dąży do większej równości w handlu międzynarodowym i zapewnienia zrównoważonego rozwoju, m.in. przez gwarantowane ceny minimalne, które zapewniają producentom godne wynagrodzenie za ich pracę, premie na inwestycje rozwojowe dla lokalnych społeczności, przedpłaty i długoterminowe umowy.

Spotkanie połączone z degustacją produktów Fair Trade odbędzie się w Sali Odczytowej Biblioteki Głównej na II piętrze. Warto przypomnieć, że drobni wytwórcy, działający w ramach Sprawiedliwego Handlu, dostarczają nam takich produktów, jak kawa, herbata, owoce egzotyczne, cukier czy kwiaty.

TARA Projects India powstała w Delhi w latach 70. Współpracuje obecnie z około 20 małymi grupami gromadzącymi ok. 600 rzemieślników, w przeważającej części kobiet. Od samego początku Tara angażuje się w produkcję i sprzedaż produktów rękodzieła tworzonego przez drobnych wytwórców. Organizacja prowadzi również działalność edukacyjną i działa na rzecz dostępu do edukacji w celu zwalczania pracy dzieci.

Krzysztof Rygalik