Syderyty 2023 wręczone!

Po raz ósmy Gmina Poczesna nagrodziła Syderytami osoby i firmy zasłużone dla jej rozwoju. Statuetki wręczane są od 2016 roku w kategoriach: oświata, kultura, sztuka; sport, zdrowie, opieka społeczna, ochrona środowiska; przedsiębiorczość; szczególne zasługi na rzecz Gminy Poczesna. W 2019 roku doszła jeszcze jedna kategoria: „Super Syderyt – Przyjaciel Gminy Poczesna”.

Tegoroczna gala Syderytów odbyła się w czwartek 8 lutego i jak zwykle zgromadziła wielu gości – przyjaciół i sympatyków gminy. Laureatów nagród wybiera Kapituła, której przewodniczy Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma:

Wśród gości gali wręczenia Syderytów 2023 był starosta litewskiej gminy Jaszuny Zdzisław Mażejko, który w roku 2021 otrzymał „Super Syderyta – Przyjaciela Gminy Poczesna”:

Jednym z laureatów tegorocznych Syderytów został Parafialny Klub Sportowy Victoria Poczesna, a statuetkę odebrał prezes klubu Arkadiusz Hamara:

Projekt statuetki wykonał światowej sławy rzeźbiarz – mieszkaniec Gminy Poczesna – Jerzy Kędziora. Każda z rzeźb jest niepowtarzalna, a to za sprawą nieregularnego kawałka zainstalowanego w niej syderytu., czyli rudy żelaza.

SYDERYTY 2023 otrzymali:
– kategoria – oświata, kultura, sztuka: Zespół TAKT;
– kategoria – sport, zdrowie, opieka społeczna i ochrona środowiska : Parafialny Klub Sportowy Victoria Poczesna;
– kategoria – przedsiębiorczość: Unilang;
– kategoria – szczególne zasługi na rzecz Gminy Poczesna: Alpakarnia;
– kategoria – SUPER Syderyt – Przyjaciel Gminy Poczesna: Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Syderyty 2023