Syderyty 2023 wręczone!

Po raz ósmy Gmina Poczesna nagrodziła Syderytami osoby i firmy zasłużone dla jej rozwoju. Statuetki wręczane są od 2016 roku w kategoriach: oświata, kultura, sztuka; sport, zdrowie, opieka społeczna, ochrona środowiska; przedsiębiorczość; szczególne zasługi na rzecz Gminy Poczesna. W 2019 roku doszła jeszcze jedna kategoria: „Super Syderyt – Przyjaciel Gminy Poczesna”. Tegoroczna gala Syderytów odbyła

Czytaj dalej