Tak dużo dla jednej rośliny…

Fot. Radio Fiat

We wtorek 14 czerwca Fundacja Przyroda i Człowiek zorganizowała spotkanie na temat ochrony języczki syberyjskiej. Konferencja miała miejsce w Szkółce leśnej Małachów, położonej na terenie Nadleśnictwa Koniecpol.

Spotkanie było inauguracją projektu, której celem jest ochrona tej coraz rzadszej w Polsce rośliny. O jej wyjątkowości mówi Marceli Ślusarczyk z Fundacji Przyroda i Człowiek:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/06/1_JEZYCZKA_SYBERYJSKA_15_06_2022.mp3]

Spotkanie zostało podzielone na dwie części: sesję referatową oraz terenową. Podczas tej pierwszej miały miejsce prelekcje, m.in. na temat stanu zachowania obecnej populacji rośliny, wytycznych dotyczących ochrony czy analiza przemian zasięgu krajobrazu, który ma znaczący wpływ na występowanie języczki syberyjskiej. W drugiej części konferencji uczestnicy przeszli przez teren objęty realizacją projektu, czyli przez miejsce, w którym w przyszłości będą nasadzane języczki syberyjskie – tłumaczy Maciej Kozak z Fundacji Przyroda i Człowiek:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/06/2_JEZYCZKA_SYBERYJSKA_15_06_2022.mp3]

„Ochrona czynna polskiej populacji języczki syberyjskiej” to projekt współfinansowany m.in. ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w Ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Konferencja została zorganizowana przez Fundację Przyroda i Człowiek przy współpracy z Nadleśnictwem Koniecpol oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.