Tarcza antykryzysowa już obowiązuje

Fot.: ZUS

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania prawne przewidują m.in. zwolnienie małych firm do dziewięciu osób (zgłaszanych do ubezpieczeń społecznych) ze składek za marzec, kwiecień oraz maj.

Oznacza to, że państwo przejmie na trzy miesiące pokrycie składek od przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020 roku – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/1_TARCZA_KOPCZYNSKA_01_04_2020.mp3]

Wsparcie dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej, stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów Unii Europejskiej. W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w „tarczy antykryzysowej” będą mogli skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 roku nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/2_TARCZA_KOPCZYNSKA_01_04_2020.mp3]

W myśl przyjętych regulacji świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe, wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Dla pozostałych wykonujących umowy cywilnoprawne warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

BNO
Źródło: materiały prasowe ZUS