UJD świętuje Jubileusz prof. Mariana Grzybowskiego

W piątek 30 września na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie świętowano jubileusz 55 -lecia pracy naukowej prof. dr hab. Mariana Grzybowskiego. Jubileuszowi towarzyszyła konferencja naukowa, zatytułowana „Władza wykonawcza w demokratycznym państwie prawnym”.

W szczegóły obchodów jubileuszu i towarzyszącej mu konferencji naukowej wprowadza rektor Uniwersytetu prof. Anna Wypych-Gawrońska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/09/1_konferencja_prawna_gawronska_30_09.mp3]

Prof. Marian Grzybowski, mimo pracy akademickiej m.in. w Krakowie, był przez całe dziesięciolecia związany z Częstochową oraz Wydziałem Prawa i Ekonomii UJD. Jak sam podkreśla, chciałby doczekać momentu, w którym Uniwersytet przestanie mieć w nazwie człon „Humanistyczno-Przyrodniczy”:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/09/2_konferencja_prawna_grzybowski_30_09.mp3]

Prof. dr hab. Marian Grzybowski urodził się w okolicach Krakowa w 1945 roku. W 1997 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”, a następnie w latach 2001-2010 był sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Obchody jubileuszu 55-lecia pracy naukowej na UJD zakończyły się wręczeniem jubilatowi Księgi Jubileuszowej oraz jego krótkim wystąpieniem.

Jubileusz 55-lecia pracy naukowej prof. Mariana Grzybowskiego, UJD