UJD we współpracy międzynarodowej

13 listopada miało miejsce spotkanie partnerów realizujących wspólnie z Uniwersytetem Jana Długosza w Częstochowie projekt COLOURS. Projekt stanowi jeden z elementów, umożliwiających realizację wizji uczelni, polegający na intensyfikacji współpracy międzynarodowej.

Więcej na temat projektu mówi prof. dr hab. Janusz Kapuśniak, prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą:

Celem projektu jest chęć transformacji dotychczasowych partnerstw we wspólny i dynamicznie rozwijający się ekosystem międzyuczelniany, otwarty i responsywny na potrzeby i wyzwania współczesności. Prof. Jerzy Buzek, jeden z uczestników spotkania wyjaśnił, że częstochowski uniwersytet może być dymny z tego, że staje się uniwersytetem europejskim:

Sojusz COLOURS zrzesza 9 uniwersytetów z różnych części Europy z ok. 126 tys. studentów i ponad 12 tys. pracowników. Projekt będzie miał wpływ na ponad 21 mln obywateli.