W instytucjach unijnych Rosja ma wielu pomocników – wystąpienie europoseł Jadwigi Wiśniewskiej w PE

W październiku ubiegłego roku biuro analiz PE wydało streszczenie raportu, promowanego przez organizację Panzeriego „O stanie bezkarności na świecie w 2021 r. ”, którego autorami są m.in. Antonio Panzeri, Maria Arena i Marc Tarabella.
W raporcie przedstawia się Polskę jako państwo niedemokratyczne.
I to opracowanie, które jest wynikiem partnerstwa między Biurem Analiz i Fight Impunity i zostało przygotowane dla posłów, jako materiał źródłowy, który ma pomóc w pracy parlamentarnej.
Zwracam się zatem do Przewodniczącej PE o ustalenie:
1. Kto podjął decyzję, o opracowaniu parlamentarnych, materiałów informacyjnych w oparciu o raporty Fight Impunity, organizacji, która nie jest zarejestrowana w rejestrze przejrzystości?
2. I kto za nie płaci?
To na podstawie tego rodzaju dezinformacji toczone były debaty, tworzono rezolucje o rzekomo łamanej praworządności w Polsce, co ostatecznie doprowadziło zablokowanie środków z KPO dla Polski.
Parlament zlekceważył przy tym na słowa byłej ambasador USA w Polsce, która oświadczyła, że kłamstwa dotyczące Polski mają źródło w ROSYJSKIEJ DEZINFORMACJI.
To oczywiste, że zbrodniczy reżim Putina zrobi wszystko by zaszkodzić Polsce, która jest państwem przyfrontowym, w której schronienie znaleźli uchodźcy wojenni z Ukrainy. Polsce, która jest ambasadorem w świecie wsparcia dla Ukrainy.
Jak widać, niestety i w Parlamencie Europejskim, i innych instytucjach UE, Rosja ma wielu pomocników.

źródło: Biuro Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej