„W poszukiwaniu racjonalności” – sympozjum wokół myśli abp. Józefa Życińskiego

21_maja_2016_sympozjum_WSD_fot.A.Mieczynska_12

21 maja w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie odbyło się sympozjum „W poszukiwaniu racjonalności. Wokół myśli ks. abp. Józefa Życińskiego”. Sympozjum rozpoczęła Msza św., którą sprawował abp Wacław Depo – Metropolita częstochowski. W homilii zaznaczył dlaczego tak ważne jest inaugurowanie wydarzenia od sprawowania Eucharystii. Jesteśmy tu i ważne jest, że zaczynamy od Źródła, Źródła wiary i rozumu. Od Boga, który jest Źródłem mądrości i łaski. Kluczem łączenia w sobie wiary i rozumu jest miłosierdzie. Miłosierdzie Boga nad światem i człowieka do człowieka. Chcemy ufnie wołać Jezu Ufam Tobie, a dla Twojego sługi abp. Życińskiego prosimy o radość nieba. 

Wśród prelegentów obecni był ks. dr Marek Słomka, który wystąpił z tematem „Miejsce człowieka w przyrodzie”. O „modnych przesądach” mówił ks.  prof. dr hab. Stanisław Wszołek. Jednym z zaproszonych gości był również ks. dr Włodzimierz Skoczny, dyrektor Domu św. Józefa, opiekun Drogi Neokatechumenalnej w diecezji sosnowieckiej, będący adiunktem abp. Życińskiego. Zwrócił on uwagę, że to właśnie abp Życiński był twórcą seminarium interdyscyplinarnego. Warto położyć most między dziedziną wiary a dziedziną rozumu. One się nie wykluczają, ale są komplementarne, uzupełniają się. Myślę, że to jest ta sama szkoła, w której w Krakowie zarówno Jan Paweł II, jak i abp Życiński wnosili ten sam wkład w kulturę, chrześcijaństwo, które tam się rozwijało. Ks. dr Skoczny w swoim wystąpieniu pokazał bohatera sympozjum „Człowiek – kapłan – uczony”.

Jednym z prelegentów był także ks. dr Jacek Marciniec, który na co dzień wykłada w częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym, ale był także doktorantem abp. Życińskiego. Swoją postawą głosił przesłanie nadziei. Był zawsze dostępny mimo licznych zajęć. Był też bezpośredni. Potrafił obronić doktoranta na obronie. Nauczył mnie dostrzegania tego, co pozytywne. Uważał, że dialog, spotkanie zawsze przyniesie coś dobrego. – mówił ks. Marciniec.

W sympozjum wzięli udział klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Diecezji Sosnowieckiej oraz ci, którzy zafascynowani są myślą abp. Józefa Życińskiego, wywodzącego się z naszej archidiecezji. Abp Józef Życiński urodził się 1 września 1948 w Nowej Wsi, zmarł 10 lutego 2011 w Rzymie.

AS

fot. Aleksandra Mieczyńska