Wilki coraz bliżej Częstochowy?

Na terenie gminy Poczesna jedno z kół łowieckich przekazało informację o tym, że widziano tam samicę wilka wraz z trzema młodymi. Zwierzęta te żyją w grupach rodzinnych. Wilcza rodzina składa się z jednej pary rodzicielskiej oraz jej potomstwa z sezonu obecnego lub sezonów ubiegłych.

Gdzie dokładnie możemy spotkać tego drapieżnika wyjaśnia Paulina Macherzyńska, sekretarz i rzecznik prasowy Nadleśnictwa Kłobuck:

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców jak i zwierząt, gmina opublikowała pewne zasady. Skontaktowaliśmy się ze Stowarzyszeniem Dla Natury „Wilk”, które nieprzerwanie od 1996 roku pracuje na rzecz ochrony dużych ssaków drapieżnych, czyli wilków, rysi i niedźwiedzi. Prezes stowarzyszenia dr. hab. Sabina Pierużek-Nowak mówi, co zrobić i jak się zachować, gdy natrafimy w lesie na wilka:

Wilki są objęte ochroną ścisłą. Zabronione jest ich zabijanie, chwytanie, przetrzymywanie, niszczenie nor i wybieranie z nich szczeniąt, a także przechowywanie i sprzedaż skór. Dopuszczalne są jedynie odstrzały osobników niebezpiecznych lub atakujących stada w oparciu o zgodę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Pomimo ochrony prawnej, wilki jak i inne zwierzęta stale padają ofiarą kłusowników.