„Wokół organów jasnogórskich” – koncert E. Bączkowskiego

3 maja w kościele ewangelicko-augsburskim w Częstochowie Emanuel Bączkowski wystąpił z koncertem muzyki organowej. Wydarzenie zorganizowano w ramach XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”.

Proboszcz częstochowskiej parafii ewangelicko-augsburskiej, ks. Adam Glajcar, wyjaśnia, dlaczego wybór miejsca koncertu padł właśnie na świątynię pw. Wniebowstąpienia Pańskiego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/05/KONCERT_GLAJCAR_3_05_2018.mp3]

O roli, jaką pełnią organy, oraz o tym, co zrobić, żeby połączyć wirtuozerię z głęboką wiarą, opowiada główny bohater koncertu, Emanuel Bączkowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/05/KONCERT_BACZKOWSKI_3_05_2018-Kopia-1.mp3]

W repertuarze koncertu „Wokół organów jasnogórskich” znalazły się m.in.: Toccata i fuga d moll oraz Preludium i fuga Es dur J.S. Bacha, Concerto si minor J.G. Walthera, Improwizacje Jasnogórskie E. Bączkowskiego i The Silver Trumpets E. Rimbaulta.

Emanuel Józef Bączkowski koncertuje jako solista i kameralista. W najznamienitszych bazylikach rzymskich wykonał cykl recitali tematycznie związanych z Bożym Narodzeniem i Wielkim Postem, promujących polską muzykę organową. Bączkowski posiada stopień naukowy doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie instrumentalistyka, który uzyskał w specjalności gra na organach na podstawie nagranego dzieła oraz dysertacji: Język muzyczny w kompozycjach organowych Mariana Sawy w latach 1960-1980. Jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie z wyróżnieniem ukończył Wydział Instrumentalny oraz Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca w specjalności muzyka kościelna. Studiował organy i kompozycję organową w Conservatorio di Musica Santa Cecylia w Rzymie, w klasie Maestro Alessandro Licata, w ramach stypendium naukowego. Odbył dwuletni staż artystyczny na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Instrumentalnym. Absolwent Studiów Menadżerskich dla Artystów, Twórców i Animatorów Kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowych Studiów Formacji Biblijnej, Podyplomowych Studiów Duchowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Podyplomowego Studium z zakresu Filozofii i Metafizyki w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Od 2004 roku jest organistą kościoła Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym w Warszawie. Od 2014 roku prowadzi wykłady z zakresu gry na organach, akompaniamentu liturgicznego i improwizacji organowej w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.
Bączkowski to członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, Związku Artystów Scen Polskich, Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Paryżu i Fundacji Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu. Jest Kawalerem Orderu Najświętszej Bogurodzicy. W 2014 roku został uhonorowany przez kard. Kazimierza Nycza najwyższym odznaczeniem Archidiecezji Warszawskiej „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej”. To również Komandor z gwiazdą Orderu Św. Stanisława. W 2016 roku minister kultury, prof. Piotr Gliński, nadał Emanuelowi Bączkowskiemu odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej. W tym samym roku otrzymał z rąk kard. Stanisława Dziwisza Złoty Medal Jana Pawła II Za Zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej.

MO

wykorzystano informacje ze strony www.gaudemater.pl