Wybór szkoły średniej coraz bliżej – dzień otwarty ZSCKR

Od piątku, 12 kwietnia do soboty, 13 kwietnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Dobroszycach, miał miejsce Dzień Otwarty dla uczniów szkół podstawowych, którzy zainteresowani byli poznaniem oferty dydaktycznej placówki.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Adam Nowak zaznaczył jak ważne jest angażowanie młodzieży w różne inicjatywy, aby kształtować w nich świadomych rolników:

Anna Wędzonka dyrektor ZSCKR, przedstawiła propozycję edukacyjną szkoły oraz podsumowała dni otwarte:

Jedna z uczennic Zespołu Szkół, zachęcała do podjęcia nauki na jednym z oferowanych kierunków:

Młodzież, która obecnie uczęszcza do ósmych klas już niedługo stanie przed wyborem dalszego etapu swojej edukacji. Warto więc rozważyć ofertę edukacyjną ZSCKR.

EG
Galeria: Radio Fiat

Wybór szkoły średniej coraz bliżej – dzień otwarty ZSCKR