Ósmy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego za nami

W niedzielne popołudnie 14 kwietnia Parafia Świętego Stanisława Kostki w Częstochowie gościła wszystkich, chcących bliżej i lepiej poznać Dzieje Apostolskie. Spotkanie zostało zorganizowane przez członków Parafialnych Grup Biblijnych i wpisywało się w ogólnopolską akcję, trwającą nieprzerwanie od 2016 roku.

Wydarzenie miało miejsce w nieprzypadkowym czasie. Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego bowiem przypadł na 3 niedzielę wielkanocną, czyli Niedzielę Biblijną. Więcej na ten temat powiedziała współorganizatorka tegorocznych obchodów w Kościele św. Stanisława Kostki w Częstochowie, Siostra Karolina z Instytutu Zakonnego „Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego”:

W ramach Parafialnych Grup Biblijnych przygotowano dla chętnych do zgłębiania biblijnej wiedzy wyjątkową prelekcję. Szerzej jej tematykę przedstawił prowadzący, historyk Daniel Sołtysik:

Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego jest jednym z elementów składowych głoszenia Słowa Bożego w kościele Świętego Stanisława Kostki w Częstochowie, o czym przekonywał proboszcz parafii, ks. Remigiusz Lota:

Tegoroczna edycja Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego jest już ósmą z kolei. Pierwsza miała miejsce w 2016 roku i była połączona z obchodami 1050 rocznicy chrztu Polski. Organizatorem jest Stowarzyszenie Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II, Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR i Fundacja Dabar.

WS

Fot.: Radio Fiat
Fot.: Radio Fiat