Wyniki akcji „Pieszy”

policja1-108631-206323

Do 56 naruszeń prawa doszło w miniony piątek (13 lutego), na terenie miasta i powiatu. Policjanci drogówki przeprowadzili działania pod nazwą „Pieszy”. Głównym celem prowadzonych kontroli było poprawienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza w sposobie przestrzegania przepisów przez pieszych. Naruszenia polegały na przechodzeniu przez pieszych w miejscach niedozwolonych i niestosowaniu się przez nich do sygnalizacji świetlnej. Działania policjantów będą cyklicznie powtarzane.