Wystawa plenerowa „Jesteście z rodu rycerzy” w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

W 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego prezentujemy wyjątkową wystawę „Jesteście z rodu rycerzy… Bohaterowie Powstania Warszawskiego z rodzin Towarnickich, Leopoldów i Romockich”. Ekspozycję można obejrzeć w galerii plenerowej przed budynkiem Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie.

Wspominając mroczny okres niemieckiej okupacji na polskich ziemiach, zazwyczaj skupiamy się na bohaterach ruchu oporu, podkreślając jednocześnie zbiorowy wymiar walki polskiego społeczeństwa przeciwko barbarzyńskim najeźdźcom. Tym razem proponujemy spojrzeć na kilka wybitnych postaci polskiego podziemia z nieco odmiennej perspektywy.

Niezłomny hart ducha

„Jesteście z rodu rycerzy…” to wystawa poświęcona pięciu żołnierzom, powstańcom warszawskim, których – poza bohaterską śmiercią w boju o niepodległą Ojczyznę – łączyły więzy krwi. Tadeusz Towarnicki ps. „Naprawa”, Adam Towarnicki ps. „Sas”, Stanisław Leopold ps. „Rafał”, Andrzej Romocki ps. „Morro” i Jan Romocki ps. „Bonawentura” walczyli w szeregach Zgrupowania „Radosław” w batalionach „Zośka”, „Parasol” i „Pięść”. Należeli do spokrewnionych ze sobą rodów. To ze swoich rodzinnych domów wynieśli głęboko zakorzenioną postawę patriotyczną i niezłomny hart ducha.

Wystawę podzielono na dwie części. Pierwsza przedstawia losy pięciu bohaterów przed napaścią Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 r. oraz omawia ich zaangażowanie w konspirację w latach poprzedzających wybuch Powstania Warszawskiego. Druga część wystawy poświęcona została udziałowi „Naprawy”, „Sasa”, „Rafała”, „Morro” i „Bonawentury” w powstańczym zrywie. Przedstawia też okoliczności śmierci każdego z nich.

Unikalne fotografie

Do przygotowania ekspozycji wykorzystano unikalne fotografie z rodzinnych archiwów Jana Leopolda i Stefana Romockiego oraz zdjęcia ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Harcerstwa.

Motto wystawy pochodzi z listu, który Paweł Romocki napisał do swoich dorastających synów, Andrzeja i Jana, w przeddzień rocznicy Powstania Styczniowego w 1939 roku: „Jesteście z rodu rycerzy zrosłych wszystkimi fibrami serca z Rzeczypospolitą i jej sprawami i tego ducha szlachetnego macie obowiązek kultywować przede wszystkim w sobie”.

Oddając dziś cześć poległym bohaterom, warto pamiętać, skąd wyszli. Pamiętajmy o rodach, które w osobach swych najlepszych przedstawicieli, złożyły ogromną daninę krwi dla Ojczyzny.

Źródło: Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości