Zagrożenia pożarowe w lasach – jak ich uniknąć?

Zagrożenia pożarowe w lesie to bardzo poważny problem, szczególnie w okresach suchych i upalnych. Pożary lasów, spowodowane przez ludzi lub zjawiska naturalne, często prowadzą do znacznych strat w środowisku oraz do poważnego zagrożenia dla życia i bezpieczeństwa ludzi, oraz zwierząt.

W celu zapobiegania pożarom lasów powinniśmy przestrzegać pewnych zasad. O szczegółach mówi mł. bryg. Paweł Liszaj, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie:

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie zagrożenia pożarowego lasów dla aż 60 stref prognostycznych, które nie obejmują obszarów górskich:

– Podatność lasów na pożary zależy przede wszystkim od warunków pogodowych. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28 proc. znacznie zwiększa skłonność do zapalenia ściółki – mówi mł. bryg. Paweł Liszaj:

W 2023 roku, w naszym powiecie doszło już do trzech pożarów lasów. Wszyscy powinniśmy pamiętać, że ochrona lasów przed pożarami jest zadaniem każdego z nas. Trzeba przestrzegać określonych zasad i unikać sytuacji, które mogą prowadzić do rozprzestrzenienia się ognia. Tylko dzięki naszej odpowiedzialnej postawie możemy chronić tereny leśne przed groźnymi pożarami.