Życie, które przekracza śmierć

sw-rocha

W Uroczystość Wszystkich Świętych w kościele pw. św. Rocha i św. Sebastiana na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie o godz. 13 abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodniczył Mszy św. Sprawował ją w intencji wszystkich zmarłych, których doczesne szczątki spoczywają na cmentarzu św. Rocha. Wraz z abp. Depo przy eucharystycznym ołtarzu stanął także ks. Mariusz Trojanowski – sekretarz metropolity częstochowskiego.

W swoim słowie do wiernych abp Wacław Depo przypomniał, że życie człowieka jest darem Boga na czas i na wieczność. Wyszliśmy z ręki Boga i do Boga idziemy. Odniósł się także do Liturgii Słowa.  – Święty Jan Apostoł i Ewangelista dzieli się dziś z nami widzeniem planu Bożego. Pierwsze widzenie objawia nam opiekę Boga czyli Jego miłość miłosierną, opatrzność, troskę o ludzi. Te doświadczenia są wyrażone przez biblijne określenie takie jak huragan czy trzęsienie ziemi. Wierni naznaczeni są pieczęcią na czole. Dlatego za św. Pawłem Apostołem możemy prosić Boga, abyśmy byli wierni namaszczeniom pieczęciom Ducha Świętego. Mamy prawo liczyć na opiekę i pomoc Bożej łaski wysłużonej krwią Chrystusa jako Baranka na Golgocie – podkreślał metropolita.

W homilii abp Depo zwrócił również uwagę na wagę życia od naturalnego poczęcia aż do naturalnej śmierci. Przywołał słowa lekarzy, którzy przypominają, że zarodek to jest mały pacjent. Metropolita zwrócił również uwagę na kontekst współczesnej mody świętowania anglosaskich zwyczajów.  – Drugie widzenie św. Jana Apostoła to niezliczony tłum zbawionych, którzy radują się, że Bóg ich zbawił. Pierwsze rzeczy przeminęły. Radość wypływa ze źródła jakim jest krew Baranka. Zauważamy tu przejście do tajemnicy Eucharystii. Musimy zapytać się o naszą wiarę w obecność Chrystusa w Eucharystii? To nie jest tylko sposób mówienia, to jest prawda. Bóg jest z nami. Bóg jest między nami. Jesteśmy błogosławionymi tą wiarą! Musimy być wierni łasce, którą nam Chrystus przygotował i którą dał. […] Stajemy dzisiaj wobec cywilizacji, która proponuje kontrkulturę chrześcijańską. Sytuowanie programu Halloween w Uroczystość Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego to zderzenie karnawału z pogrzebem. To co my wyznajemy tutaj, pod krzyżem, wobec Chrystusa i wobec tych, którzy śpią ze znakiem wiary to jest ostateczne rozwiązanie a nie zabawa. Dzisiejsza uroczystość wskazuje nam na życie, które przekracza śmierć.

Podczas Mszy św. odbył się również obrzęd naznaczenia sióstr na nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii. Abp Depo przypomniał, że także 1 listopada, 70 lat temu, święcenia kapłańskie przyjął ks. Karol Wojtyła. O jego wstawiennictwo proszono w czasie błogosławieństwa sióstr, które będą mogły rozdzielać komunię św. wiernym.

Po Eucharystii abp Wacław Depo poprowadził również procesję żałobną po cmentarzu św. Rocha.

AS

fot. Aleksandra Mieczyńska

procesja