„Życie sztuką- sztuka życia” – wernisaż wystawy Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca

21 listopada w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater miał miejsce wyjątkowy wernisaż. Wyjątkowy, bowiem autorkami prac były podopieczne Hospicjum Dar Serca. Artystki odkryły swój talent po trudnych doświadczeniach, związanych z chorobą.

Grupa artystyczna działająca w ramach Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca powstała w 2014 roku. Od początku prowadzi ją magister sztuki Danuta Żak, sprawując opiekę artystyczną i merytoryczną. Malarka wyjaśnia, skąd wziął się pomysł na tytuł wystawy – „Życie sztuką- sztuka życia”:

Zajęcia adresowane są  głównie do osób chorych onkologicznie. Obok celów artystycznych realizowane są cele terapeutyczne, społeczne i profilaktyczne. Twórczość pełni tu wielorakie funkcje. Więcej na ich temat mówi Marzena Bula-Podhorska, wiceprezes Stowarzyszenia oraz psycholog:

Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca zostało powołane do życia w 2000 r. Początkowo  swoją działalnością statutową obejmowało wyłącznie dzieci chore onkologicznie.  Z uwagi jednak na stale rosnącą liczbę pacjentów i potrzebę opieki hospicyjnej rozszerzono działalność, obejmując również chorych dorosłych. Obecnie jest miejscem dla  dorosłych pacjentów z diagnozą choroby nowotworowej, ich rodzin i opiekunów w trakcie trwania choroby, jak również w okresie zdrowienia lub osierocenia.