Od muzyki do świętości – wspomnienie św. Cecylii

22 listopada obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Cecylii, patronki wszystkich, którzy w Kościele posługują swoim talentem muzycznym. Tego dnia obejmujemy szczególną modlitwą organistów, kantorów, schole, chóry oraz orkiestry.

Św. Cecylia, męczennica pierwszych wieków, jest postacią, o której życiu nie wiemy wiele. Wspomina o niej pochodzący z V wieku opis męczeńskiej śmierci. Dowiadujemy się z niego, że Cecylia była wyjątkowo piękną i dobrze urodzoną Rzymianką. Ks. Łukasz Połacik, dyrektor częstochowskiego Studium Muzyki Kościelnej mówi, że rys historyczny błędnie interpretuje świętą w kontekście muzyki:

Muzyka towarzysząca licznym Mszom św. oraz kościelnym uroczystościom stanowi integralną część Liturgii. Błędnie i mylnie jest nazywana dodatkiem do modlitwy, co umniejsza jej znaczeniu:

Św. Cecylia jest jedną z najsłynniejszych męczennic Kościoła Rzymskiego. Jej imię wymieniane jest w Kanonie Rzymskim. Jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów oraz zespołów wokalno-muzycznych.

BNO