Życzliwymi bądźmy

W ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan przedstawiciele bratnich kościołów prosili Boga o opiekę nad tworzeniem wspólnoty. Ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego zorganizowano w Auli Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

Katolicy, prawosławni i protestanci, choć różnią się pod wieloma względami, łączy ich ten sam Bóg. Wierząc, że Stwórca jest wszechmocny, modlą się o wsparcie podczas jednoczenia. Jak mówi ks. Adam Glajcar, proboszcz częstochowskiej parafii ewangelicko-augsburskiej – jako Chrześcijanie powinniśmy realizować misyjny rozkaz, który wszyscy dostaliśmy od Boga.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/1_ks_-Adam_Glajcar_zyczliwymi_badzmy_.mp3]

Bycie życzliwym i otwartym wobec bliźnich to naśladowanie Jezusa Chrystusa, który prowadzi nas do jedności – mówi ks. Krzysztof Góral proboszcz parafii ewangelicko-reformowanej w Kleszczowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/2_ks_-krzysztof_goral_zyczliwymi_badzmy_.mp3]

W Ekumenicznym nabożeństwie Słowa Bożego uczestniczył też Michał Michałek – zastępca wójta gminy Kleszczów.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/3_michal_michalek_zyczliwymi_badzmy.mp3]

Ekumenizm prowadzi ostatecznie do widzialnej jedności wszystkich wyznawców Chrystusa, dlatego tego typu modlitwy, nazywane Ekumenizmem Duchowym, są w kościele chrześcijańskim niezwykle istotne.

ABK