1. Pielgrzymka Duchowej Adopcji na Jasnej Górze

Członkowie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego po raz pierwszy uczestniczyli w ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę. Nieprzypadkowo ich pierwsze takie spotkanie ma miejsce w tym roku. 30 lat temu pierwsze osoby podjęły dzieło obrony życia poprzez modlitwę za nienarodzone dzieci. Był to dzień wdzięczności za minione lata i wynagrodzenia za grzech aborcji. W ostatnią sobotę wakacji spotkali się na placu pod szczytem, by czuwać na modlitwie i wysłuchać świadectwa Grzegorza Wacława “Dzikiego”. Mówi o. Stanisław Jarosz, organizator pielgrzymki:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/09/Jarosz-1.mp3]

Po wysłuchaniu świadectwa pielgrzymi udali się do kaplicy św. Józefa, aby uczestniczyć w Eucharystii. Przewodniczył jej i głosił kazanie bp. Jan Wątroba:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/09/Jarosz-2.mp3]

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego nie ma swojej formacji. Dlatego najtrudniejszym w organizowaniu pielgrzymki było jej nagłośnienie tak, aby wszyscy podejmujący to dzieło mogli o niej usłyszeć:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/09/Jarosz-3.mp3]

Może pielgrzymów rzeczywiście nie było 300 tys., ale kaplica św. Józefa wypełniona była po brzegi.
Wieczorem nastąpiła konferencja o. Augustyna Pelanowskiego. Pielgrzymkę zakończyło zawierzenie rodzin Matce Bożej Jasnogórskiej.

KN