16. rocznica śmierci Jana Pawła II

16. rocznica śmierci Jana Pawła II

2 kwietnia 2005 roku – tę datę zapamiętamy na długo. O godz. 21:37, w wieku 85 lat zmarł Ojciec św. Jan Paweł II – niestrudzony pielgrzym, inspirator przemian na świecie, mistyk i człowiek wyjątkowej wiary.

Tak papieża Polaka wspomina abp senior Stanisław Nowak:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/1_16_Nowak_01_04_2021.mp3]

Św. Jan Paweł II pozostawił po sobie zarówno dziedzictwo duchowe, jak i intelektualne, które inspiruje kolejne pokolenia do podejmowania wielu ważnych działań w dziedzinie kultury, nauki oraz wychowania w duchu chrześcijańskim. – Był wspaniałym myślicielem. Humanistą mocno osadzonym w tajemnicy człowieka – mówi bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/2_16_Przybylski_01_04_2021.mp3]

Ojciec św. Jan Paweł II zasiadał na Stolicy Apostolskiej od 1978 do 2005 roku. Nazywany był „papieżem pielgrzymem”, ponieważ w czasie swojego pontyfikatu odbył ponad 100 podróży na całym świecie. Zainicjował również Światowe Dni Młodzieży, czyli spotkania młodych katolików w różnych zakątkach globu. Papież Polak 2 kwietnia 2005 roku. Sześć lat później, 1 maja został ogłoszony błogosławionym. Jego kanonizacja odbyła się w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 roku w Rzymie.

ABK