22. Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców

Oddani Maryi Matce Kościoła” to hasło 22. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kierowców, która trwa na Jasnej Górze. Jak co roku jest ona też apelem o bezpieczną i rozważną jazdę na polskich drogach, modlitwą za wszystkich użytkowników dróg, ale i wielką okazją do podziękowania wszystkim, którzy wspierają misjonarzy w zakupie środków transportu. W tym roku z daru kierowców 530 wózków inwalidzkich trafi do 16 krajów świata, zarówno do osób indywidualnych, jak i instytucji.

Msza św. sprawowana była w Kaplicy Matki Bożej w intencji wszystkich użytkowników dróg, za misje i misjonarzy oraz o pokój w Ukrainie i na świecie. Podobnie jak w latach poprzednich poświęcone zostaną pojazdy oraz odprawiona zostanie Droga Krzyżowa za tych, którzy zginęli na drogach.

Ofiary od uczestników pielgrzymki przeznaczone zostaną na zakup wózków inwalidzkich dla niepełnosprawnych na misjach w ramach projektów „Promienie Miłosierdzia”.

– 160 wózków inwalidzkich, prawie 30 tys. euro to dar kierowców, który był przez nich przekazywany od Wielkanocy do czasu tej pielgrzymki. Pieniądze zostaną przeznaczone na 6 projektów realizowanych w ramach inicjatywy „Promienie Miłosierdzia” – poinformował ks. Jerzy Kraśnicki, Dyrektor MIVA Polska. Przypomniał, że powstała ona w Roku Miłosierdzia, by pomagać osobom niepełnosprawnym. – W czasie pandemii misjonarze jeszcze z większą uwagą „zajrzeli pod strzechy”, by pomagać tym najbardziej potrzebującym. Jest ich wielu. Dwa lata temu zostało przekazanych 700 wózków inwalidzkich, rok temu 450, teraz mamy potrzeby na 530 wózków – powiedział ks. Kraśnicki. Trafią one nie tylko do osób indywidualnych, ale też np. do pięciu szpitali misyjnych w Zambii czy specjalistyczne wózki, w tym dziecięce, do Peru.

Polscy misjonarze i misjonarki leczą i opatrują rany niezliczonej ilości chorych i niepełnosprawnych w wielu zakątkach świata, zwłaszcza tam, gdzie panuje bieda i ubóstwo. Wielu niepełnosprawnych nie opuszcza czterech ścian swoich domów i są zdani jedynie na pomoc najbliższych. Dla wielu wózek jest szansą na większą samodzielność, możliwością wyjścia z osamotnienia. Tylko w Afryce wg. dostępnych danych polscy misjonarze i misjonarki prowadzą obecnie ponad 20 większych szpitali i 30 mniejszych, ponad 100 przychodni lekarskich, 10 leprozoriów oraz ok. 20 domów dla chronicznie chorych.

Wśród misjonarzy dziękujących kierowcom za ich pomoc w zakupie środków transportu jest dziś na pielgrzymce ks. Robert Dura fideidonista z diec. opolskiej. W Togo w Afryce posługuje już 27 lat. – Dzięki pomocy ofiarodawców mam samochód, to Toyota Land Cruiser, który świetnie się sprawdza w terenie, może przewozić 13 osób, ale także towary. W zeszłym roku dzięki pomocy MIVA Polska udało się zakupić 6 wózków dla niepełnosprawnych, dzięki temu osoby, które są w Afryce zaniedbane, porzucone, mogą lepiej funkcjonować w społeczeństwie. Dwa lata temu zakupiliśmy także 50 rowerów dla uczniów, którzy mają daleko do szkoły, czasem muszą nawet dwie godziny iść piechotą. Katechiści otrzymali motory, dzięki temu Słowo Boże może być głoszone także w odległych wioskach – opowiadał misjonarz i dziękował wszystkim kierowcom: „niech Bóg was błogosławi”.

Miva Polska w ubiegłym roku w ramach 88 projektów przekazała 844 pojazdy różnego typu do 28 krajów. Pojazdy są niezbędnymi narzędziami w pracy misjonarzy. Zapewniają im funkcjonowanie placówek i docieranie do odległych stacji misyjnych, dostarczanie koniecznej pomocy potrzebującym, transport osób chorych i słabych, transport pomocy medycznej czy materiałów budowlanych do budowy kaplic, kościołów i innych miejsc kultu, wsparcie w docieraniu do szkoły dzieci i młodzieży. W czasie konfliktów zapewniają sprawną ewakuację.

Pielgrzymka jest wyrazem wielkiej modlitewnej wdzięczności dla kierowców wspierających to misyjne dzieło. Środki MIVA Polska organizuje też co roku poprzez „Akcję św. Krzysztof”. Jest to prośba do kierowców i użytkowników pojazdów mechanicznych, aby w duchu wdzięczności Panu Bogu za szczęśliwie i jazdę bezwypadkową złożyli 1 grosz za 1 kilometr właśnie na środki transportu dla misjonarzy.

Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców odbywa się od 2002 r. w drugą sobotę maja. Jej organizatorami są: MIVA Polska (powstała w 2000r. jako agenda Komisji Episkopatu Polski ds. Misji), Krajowe Duszpasterstwo Kierowców i Paulini. Jest ona wyrazem duszpasterskiej troski o poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach, zapraszani są na nią nie tylko kierujący pojazdami, ale wszyscy użytkownicy dróg. W spotkaniu uczestniczą też instruktorzy jazdy, przedstawiciele policji, stowarzyszeń na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze, jak również Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.

Choć w ubiegłym roku po raz pierwszy od 30 lat spadła liczba wypadków na drodze, wciąż jest ich bardzo wiele.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że wspólna modlitwa mobilizująca do wspólnego skoordynowanego wysiłku może przyczynić się do lepszego bezpieczeństwa na polskich drogach.

Mirosława Szymusik @JasnaGóraNews