22. Pielgrzymka Środowiska Policyjnego

22. Pielgrzymka Środowiska Policyjnego odbyła się na Jasnej Górze pod hasłem: „Ślubujemy Służyć Wiernie Narodowi”. – Każdy policjant wstępując w szeregi Policji Państwowej obiecuje służyć narodowi i chronić ustanowiony konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia – mówił do uczestników pielgrzymki w swoim abp Adam Szal. Metropolita przemyski przewodniczył Mszy św. z udziałem przedstawicieli tej formacji mundurowej.

Abp Szal przypomniał w kazaniu, że policyjna droga związana jest ze świadomością służby. – Sam słyszałem, jak policjanci mówią między sobą, że nie idą do pracy, tylko na służbę – powiedział kaznodzieja rozróżniając jednocześnie służbę od niewolnictwa. – Niewolnik wykonuje swoje obowiązki, bo musi. Kiedy zdarzy się okazja, ucieka od swojej pracy – powiedział.

Biskup podkreślił także, że ktoś, kto dobrze pojmuje swoją służbę, pamięta o czynieniu dobra także poza ośmioma godzinami swojej pracy. Wskazał właściwie ukształtowaną hierarchię wartości jako jeden z celi tej pielgrzymki. – Dobry policjant, to nie tylko ten dobrze wyszkolony, który jest profesjonalnym funkcjonariuszem, ale przede wszystkim dostrzega w bliźnim człowieka, któremu ma służyć – pouczył kaznodzieja. Biskup wyraził także swoje przekonanie, iż każdy polski policjant chce służyć drugiemu człowiekowi na wzór rodziny Ulmów. – Służąc drugiemu człowiekowi, służy się przede wszystkim Chrystusowi – powiedział. Przypomniał także, iż w dniu sądu ostatecznego, usłyszymy słowa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Kaznodzieja zauważył też trud i niebezpieczeństwa związane z pracą policjanta, podając jako przykład służbę funkcjonariuszy na granicy kraju. – Stąd też potrzebujemy modlitwy, także tu, na Jasnej Górze, przy Tej, która o sobie powiedziała, że jest służebnicą Pańską – zachęcił bp Szal. Pouczył również, aby patrzeć na służbę w kontekście Maryi, by posługa ta była nie tylko pracą, ale też służbą Panu Bogu i ludziom.

Przychodzimy na Jasną Górę prosić Boga, by czuwał nad nami. Jest nam to dziś potrzebne – mówili funkcjonariusze.

Dzisiaj przynoszę do Maryi nadzieję na lepsze jutro – powiedział Maciej Dziergas, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego, podkreślił, że praca policjanta, to służba na rzecz społeczeństwa.
Wagę służby podkreśla także Rafał Jankowski, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, a także przewodniczący komitetu organizacyjnego dorocznej Pielgrzymki Policyjnej. – Policja jest jedyną służbą, która wysyłana jest wszędzie – zauważył policjant. – Obecnie np. stoimy na granicy. Wszędzie tam, gdzie mają miejsce zdarzenia nieprzewidywalne, obecni są nasi funkcjonariusze – powiedział Jankowski. Przewodniczący podniósł także fakt, iż społeczeństwo zapomina o tym, że służba policjanta wiąże się z narażeniem życia. – Policjant, który wychodzi do służby, nie wie co go spotka. Zawsze życzymy sobie „tylu powrotów, ile wyjść” do służby – przyznał mężczyzna.

Co roku w ostatnią niedzielę września przychodzimy tutaj, by zawierzyć Panu Bogu swoją służbę i swoje życie – powiedziała Inspektor, Iwona Kuc z Komendy Głównej Policji. Inspektor zauważyła także, że coraz więcej kobiet pracuje w policji. – Panie pełnią nie tylko funkcje cywilne, noszą też policyjny mundur i spełniają się na różnych stanowiskach – wyjaśniła. – Na co dzień uzupełniamy się z naszymi kolegami, otrzymujemy od nich dużo wsparcia i współpracujemy – dodała Iwona Kuc.

W Ogólnopolskim Spotkaniu Środowiska Policyjnego uczestniczyli także motocykliści.

Jasna Góra, jak dla każdego Polaka, i dla nas jest najważniejsza, a pasja motocyklowa w naszym życiu od zawsze – podkreślają. Policjanci motocykliści po raz drugi uczestniczyli w Ogólnopolskim Jasnogórskim Spotkaniu Środowisk Policyjnych. Inicjatywa wyszła od funkcjonariuszy z Gdańska, a w tym roku oprócz policjantów z Pomorza dołączyli do nich koledzy i koleżanki m.in. z Garnizonu Łódzkiego, Garnizonu Wielkopolskiego, Szkoły Policji w Pile, z Warmii i Mazur. W sumie przyjechało 17 osób.

Część motocyklistów wyjechała z Gdańska, pozostali dołączyli do nich w Gnieźnie, które stało się jako pierwsza stolica Polski ważnym punktem na pielgrzymkowej trasie. Zwiedzili też Jurę Krakowsko-Częstochowską. – Tak jak policjanci, bezpiecznie jeździmy, chronimy i pomagamy – podsumował mł. insp. Paweł Mirys, zastępca dowódcy OPP w Gdańsku.

Policjanci też potrzebują życia duchowego – mówi podinsp. Maciej Stęplewski, który pracuje w Komendzie Głównej w Gdańsku, a od trzech lat jest diakonem stałym.

Każdy mundur, czy to będzie sutanna czy mundur policjanta, żołnierza to decyzja życiowego powołania. 27 lat temu zapragnąłem być policjantem, żeby bronić słabszych a trzy lata temu przyjąłem święcenia diakonatu, żeby pomagać wszystkim – mówił Stęplewski.

Insp. Andrzej Borzyszkowski Komendant Powiatowy Policji w Bytowie również podkreśla aspekt powołania, troski o innych. – Ważne jest, żeby policjanci swoja postawą, swoja skutecznością zdobywali szacunek i zaufanie mieszkańców – mówił policjant.
Patronat nad pielgrzymką motocyklistów objął Niezależny Samorządowy Związek Policjantów Garnizonu Pomorskiego.

W modlitwie pamiętano o wszystkich przedstawicielach służb mundurowych chroniących ludzkie życie i mienie oraz poległych na służbie. Policjanci oddali hołd 13 tys. funkcjonariuszom II Rzeczypospolitej zamordowanym przez Sowietów po 17.09.1939r.

Pielgrzymkę Środowiska Policyjnego rozpoczęła ceremonia wręczenia medali: Gloria Intrepidis („Chwała Ofiarnym i Nieustraszonym) oraz „Milito Pro Christo” (Walczę dla Chrystusa) To odznaczenie kościelne Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. To pierwsze przyznawane jest osobom, które dają odważne świadectwo wartościom takim jak prawda, bohaterstwo i sprawiedliwość. Drugie natomiast wręcza się dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom oraz wytrwale służą Rzeczypospolitej, są całkowicie zaangażowane w głoszenie prawdy o losach Narodu Polskiego oraz wspierają duszpasterstwo wojskowe.

Michał Archanioł jest także patronem policjantów. Zazwyczaj przyzywany jest przez wiernych, by chronił ich i wspierał w walce przeciw siłom zła. Pomaga odnaleźć wewnętrzne światło. Jest też obrońcą Kościoła katolickiego, ale także Izraela. Za patrona obrali go policjanci i żołnierze. Swoją pieczę rozpościera także nad małymi dziećmi, opiekuje się pielgrzymami i obcymi ludźmi. Archanioł Michał jest ognistym wojownikiem, Księciem Niebiańskiej Armii, która walczy w imię sprawiedliwości i prawa. Daje wsparcie wszystkim, którzy znajdują się w strasznym ucisku. Michał jest też dawcą cierpliwości i szczęścia. Archanioł Michał patronuje również jednostkom powietrznodesantowym.

Źródło: Mirosława Szymusik/ Maria Kopacka-Fornal @JasnaGóraNews