Abp Depo: Świat bardziej dzisiaj potrzebuje świadków, aniżeli nauczycieli

Fot. Radio Fiat

W czwartek 16 grudnia w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie miało miejsce spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli alumni oraz kadra pedagogiczna. Na spotkaniu obecny był także abp Wacław Depo, który przewodniczył Mszy św. w seminaryjnej kaplicy.

Czwartkowe uroczystości w Niższym Seminarium Duchownym oprócz spotkania opłatkowego przed wyjazdem alumnów na ferie, zawarły w sobie jeszcze dwie okoliczności: zakończenie Roku św. Józefa oraz zakończenie obchodów 70-lecia istnienia Niższego Seminarium, którego św. Józef jest patronem. Podczas przemówienia poprzedzającego Mszę św., rektor NSD, ks. dr Jerzy Bielecki przywołał także pamięć o zmarłym w minioną niedzielę abp. Stanisławie Nowaku, który darzył Niższe Seminarium wielką sympatią:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/12/1_wigilia_nsd_bielecki_16_12.mp3]

Abp Wacław Depo przybył do Niższego Seminarium Duchownego z ojcowskim błogosławieństwem dla wspólnoty seminaryjnej. Metropolita Częstochowski wyraził też nadzieję, że część z uczniów rozezna podczas swojego pobytu w Seminarium powołanie do kapłaństwa:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/12/2_wigilia_nsd_abp_16_12.mp3]

Spotkanie wigilijne to też czas podsumowań minionego roku. Szymon Kędzierski, jeden z alumnów Seminarium dostrzega, że szkoła ta jest dobrym miejscem do rozeznania swojego życiowego powołania i to nie tylko do życia kapłańskiego, ale także rodzinnego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/12/3_wigilia_nsd_kedzierski_16_12.mp3]

Mateusz Kondraciuk, uczeń pierwszej klasy, nie ukrywa stresu związanego z jego pierwszą wigilią w Seminarium oraz radości, że wigilia ta będzie skupiona na prawdziwej istocie świąt Bożego Narodzenia, a nie na świeckich tradycjach:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/12/4_wigilia_nsd_kondraciuk_16_12.mp3]

W homilii abp Wacław Depo zwrócił uwagę, że Ewangelia zachęca nas do dawania świadectwa na miarę Jana Chrzciciela, szczególnie potrzebnego w dzisiejszych czasach ideologicznej walki ze wszystkim co dobre i piękne:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/12/5_wigilia_nsd_abp_16_12.mp3]

Kontynuując tę myśl, Metropolita Częstochowski przywołał słowa francuskiego filozofa, Gabriela Marcel na temat tego, czym jest świadectwo i odniósł te słowa do naszych czasów:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/12/6_wigilia_nsd_abp_16_12.mp3]

Ks. dr Jerzy Bielecki, zainspirowany listem, jaki Niższe Seminarium Duchowne otrzymało w maju od papieża emeryta Benedykta XVI, złożył 24 czerwca w imieniu swoim i całej kadry pedagogicznej wniosek do abp. Wacława Depo o nadanie Niższemu Seminarium imienia Benedykta XVI:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/12/ks-Bielecki-Benedykt.mp3]

Homilia abp. Wacława Depo:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/12/Homilia_wigilia_nsd_abp_16_12.mp3]