Rusza rekrutacja do Niższego Seminarium Duchownego

Częstochowskie Niższe Seminarium Duchowe, ostatnie tego typu liceum w Polsce, rozpoczyna rekrutacją na rok szkolny 2023/2024. Chętni kandydaci z całego kraju niedługo będą mogli złożyć odpowiednie wnioski, by móc rozpocząć pierwszy poważniejszy krok na drodze ku potencjalnemu kapłaństwu. Niższe Seminarium Duchowne jest nie tylko szkołą dla przyszłych duchownych, lecz także zapewnia kompleksowy program edukacyjny, na

Czytaj dalej

Zaprezentowano album poświęcony historii Niższego Seminarium Duchownego

W ramach obchodów 70-lecia istnienia Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, Instytut Niedzieli we współpracy z władzami szkoły i archidiecezją częstochowską przygotował album, będący swoistą kroniką Seminarium. Uroczystość prezentacji była także okazją do nagrodzenia najbardziej zasłużonych pracowników Szkoły Medalami Świętej Rodziny. Aktu tego dokonał abp Wacław Depo. Uroczystości w ramach obchodów 70-lecia Liceum rozpoczęto Mszą św.

Czytaj dalej

Inauguracja roku szkolnego w Niższym Seminarium Duchownym

Mszą św. sprawowaną 5 września pod przewodnictwem ks. Andrzeja Kuliberdy, delegata abp. Wacława Depo, alumni Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie rozpoczęli nowy rok nauki. Przez kolejne miesiące młodzież realizować będzie program kształcenia w duchu modlitwy i Słowa Bożego. Fundamentem działalności placówki jest wychowanie młodych ludzi w systemie wartości chrześcijańskich, głoszonych przez Kościół katolicki. Niższe Seminarium

Czytaj dalej

Kościół codzienny – rozmowa z ks. Mariuszem Bakalarzem (8 lipca 2022)

Ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstochowskiej, w rozmowie o życiu częstochowskiego Kościoła (8 lipca 2022 roku) zwrócił uwagę na to, że czas wakacji może być dobrym czasem na spotkanie z Bogiem, na zbudowanie relacji – być może od początku lub na nowo. Ks. Bakalarz przypomniał także tym, którzy zastanawiają się nad wyborem życiowej drogi, że

Czytaj dalej

Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie zaprasza

Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie rozpoczęło rekrutację na rok szkolny 2022/2023. Jest to ostatnie tego typu liceum ogólnokształcące w Polsce, dlatego szkoła otwarta jest na kandydatów z całego kraju. Niższe Seminarium Duchowne oprócz realizowania programu edukacyjnego poświęca także sporo uwagi na formację duchową swoich uczniów. Jak podkreśla metropolita częstochowski abp Wacław Depo, częstochowskie NSD jest

Czytaj dalej

Uroczystości odpustowe w Niższym Seminarium Duchownym

W sobotę 19 marca Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie przeżywało uroczystości odpustowe z okazji wspomnienia św. Józefa, który jest patronem szkoły. Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny zajmuje ważne miejsce miejsce w życiu i formacji uczniów Niższego Seminarium, co z dumą podkreśla rektor, ks. dr Jerzy Bielecki: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/03/1_odpust_nsd_bielecki_19_03.mp3] Ks. Rektor zdradził w jakiej intencji wspólnota Niższego Seminarium

Czytaj dalej

Niższe Seminarium Duchowne przygotowuje się na nowy rok szkolny

Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie jest ostatnią tego typu placówką edukacyjną w Polsce. Pełni ono szczególnie ważną rolę w kwestii rozeznawania powołań, na co zwracają uwagę zarówno władze szkoły jak i uczniowie. Od maja Niższe Seminarium zamierza uruchomić swoje procedury rekrutacyjne, które obejmą swoim zasięgiem całą Polskę. Rektor szkoły ks. dr. Jerzy Bielecki przypomina, że

Czytaj dalej

Śp. Bibianna Preisler-Trzmiel odeszła do domu Ojca

W piątek 14 stycznia odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Bibianny Preisler-Trzmiel, działaczki opozycyjnej w czasach PRL i członkini Klubu Inteligencji Katolickiej. Śp. Bibianna Trzmiel była przez wiele lat zaangażowana w życie częstochowskiego Kościoła, a ostatni etap swojego życia zawodowego pracowała jako nauczyciel wychowania fizycznego w Niższym Seminarium Duchownym. Bp Andrzej Przybylski, który przewodniczył uroczystościom pogrzebowym

Czytaj dalej

Abp Depo: Świat bardziej dzisiaj potrzebuje świadków, aniżeli nauczycieli

W czwartek 16 grudnia w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie miało miejsce spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli alumni oraz kadra pedagogiczna. Na spotkaniu obecny był także abp Wacław Depo, który przewodniczył Mszy św. w seminaryjnej kaplicy. Czwartkowe uroczystości w Niższym Seminarium Duchownym oprócz spotkania opłatkowego przed wyjazdem alumnów na ferie, zawarły w sobie jeszcze dwie

Czytaj dalej

Abp Wacław Depo: Wartość człowieka ocenia się na podstawie prawdy i dobra, które czyni

W piątek 10 września Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie przeżywało uroczystą inaugurację nowego roku szkolnego. Uroczystościom przewodniczył abp Wacław Depo. Rektor Niższego Seminarium Duchownego, ks. prał. Jerzy Bielecki patrzy w przyszłość ufny w Opatrzność Bożą i opiekę św. Józefa, mimo piętrzących się trudności: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/09/1_nsd_inauguracja_rektor_10_09.mp3] Abp Wacław Depo zauważa, że zadaniem szkoły jest nie tylko przekazywać

Czytaj dalej