Niższe Seminarium Duchowne przygotowuje się na nowy rok szkolny

Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie/fot. Radio Fiat

Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie jest ostatnią tego typu placówką edukacyjną w Polsce. Pełni ono szczególnie ważną rolę w kwestii rozeznawania powołań, na co zwracają uwagę zarówno władze szkoły jak i uczniowie. Od maja Niższe Seminarium zamierza uruchomić swoje procedury rekrutacyjne, które obejmą swoim zasięgiem całą Polskę.

Rektor szkoły ks. dr. Jerzy Bielecki przypomina, że Niższe Seminarium Duchowne jest w istocie liceum ogólnokształcącym dla młodzieży męskiej, które przygotowuje do matury zgodnie z ogólnopolskimi wytycznymi:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/03/1_rekrutacja_nsd_rektor_08_03.mp3]
Źródło: Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie

Ks. Rektor wyjaśnia jednocześnie, że Niższe Seminarium nie tyle służy przygotowaniu do kapłaństwa, co raczej pomaga rozeznać swoje powołanie oraz utwierdzić się w nim, jeśli ktoś rzeczywiście ma powołanie do życia duchownego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/03/2_rekrutacja_nsd_rektor_08_03.mp3]

Co warto podkreślić, nie wszyscy absolwenci decydują się później na życie kapłańskie. Wielu podejmuje inne studia, a przez fakt, że w Niższym Seminarium są mniejsze grupy uczniowskie, nauczyciele mogą zindywidualizować swoje nauczanie. Szymon Kędzierski przyznaje, że jest zadowolony z wyboru właśnie tej szkoły:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/03/3_rekrutacja_nsd_uczen_08_03.mp3]
ks. dr Jerzy Bielecki NSD fot. Zbigniew Derda/Radio Fiat

Żeby przystąpić do procesu rekrutacyjnego należy złożyć podanie wraz z życiorysem, opinią proboszcza lub katechety z parafii zamieszkania, zaświadczeniem o przyjęciu sakramentów chrztu i bierzmowania oraz wykazem ocen na półrocze ósmej klasy. Jak wyjaśnia ks. dr Jerzy Bielecki, proces rekrutacyjny składa się z trzech etapów:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/03/4_rekrutacja_nsd_rektor_08_03.mp3]

Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. W każdej chwili można się też kontaktować telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pracownicy Niższego Seminarium oraz Ksiądz Rektor udzielą wszystkich potrzebnych informacji.

Cała wypowiedź rektora NSD, ks dr. Jerzego Bieleckiego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/03/cala_wypowiedz_rekrutacja_nsd_rektor_08_03.mp3]