Abp Wacław Depo: Nie jesteście sami w swoim cierpieniu

Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce było w piątek 22 września kolejną stacją dekanalnych pielgrzymek chorych w archidiecezji częstochowskiej. Eucharystii sprawowanej w intencji chorych, cierpiących i osób opiekujących się nimi przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. W pielgrzymce uczestniczyli wierni z dekanatów działoszyńskiego, krzepickiego, mokrskiego i praszkowskiego.

Pielgrzymka rozpoczęła się w kościele sanktuaryjnym, gdzie odmówiono Akt zawierzenia Matce Bożej Kalwaryjskiej, a abp Wacław Depo pobłogosławił zgromadzonych relikwiami Krzyża Świętego. Następnie procesyjnie udano się do kościoła parafialnego Świętej Rodziny, gdzie sprawowana była Eucharystia w intencji osób chorych. Jak podkreślił metropolita częstochowski Kościół zawsze jest blisko cierpiących i słabych, a modlitwa z nimi i w ich intencji jest tego najlepszym wyrazem:

Proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium ks. prał. dr Stanisław Gasiński zaznaczył, że nie ma lepszego miejsca do modlitwy za chorych i z chorymi, jak Sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia:

W wygłoszonej homilii abp Wacław Depo zaznaczył, że cierpienie dotyka nas wszystkich na różne sposoby i doświadczamy go zarówno w kontekście historycznym, jak i czasów obecnych, i które wychodzi ze zła, a człowiek nie jest w stanie go zwalczyć bez odniesienia do Boga:

Tym, który może wyeliminować moce zła jest tylko Bóg, podkreślał abp Depo. Akcentując, że nikt z cierpiących i chorych nie jest sam, a moc ich modlitwy i świadectwa cierpienia jest ogromna, metropolita częstochowski przedstawił kilka przykładów z własnej posługi kapłańskiej. Zwrócił również uwagę na fakt cierpienia i męki Pana Jezusa, jako przykład niezmierzonej Miłości:

Eucharystia zakończyła się nabożeństwem i błogosławieństwem lourdzkim, którego udzielił Najświętszym Sakramentem abp Wacław Depo.
Przybyli do Sanktuarium w Praszce wierni modlili się w różnych intencjach, niektórzy w swoich własnych, inni za osoby, które nie mogły przybyć na pielgrzymkę. Modlono się o zdrowie ciała i ducha, ale też dziękowano za łaskę życia i zdrowia. Jednym z modlących się był Ryszard z Praszki:

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy pielgrzymki chorych zostali zaproszeni do sali parafialnej na chwilę rozmowy z abp. Wacławem oraz na słodki poczęstunek.

Dekanalna pielgrzymka chorych, Praszka 22.09.2023 r.