Adoracja Grobu Pańskiego w oczekiwaniu na Zmartwychwstanie

W Wielką Sobotę wierni w kościołach mają możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Modlitwa przy Chrystusowej mogile jest przedłużeniem tajemnicy Wielkiego Piątku.

Od piątkowego wieczoru ciało Zbawiciela znajduje się w kamiennym grobowcu, co skłania do zadumy i rozważań nad istotą śmierci, aby z radością przyjąć Boże Zmartwychwstanie. Podobnie jak Krzyż symbolizuje zwycięstwo, tak Grób Pański oznacza nadzieję nowego życia – mówi metropolita częstochowski abp Wacław Depo:

Adoracja pomaga wiernym dostrzec Chrystusa w Eucharystii. Grób, który nie jest pusty tylko przez trzy dni, staje się dowodem, że miłość Boga jest potężniejsza od śmierci – dodaje Metropolita Częstochowski:

Zaduma nad męką Zbawiciela to również czas refleksji nad własnym życiem. Adoracja przy Grobie Pańskim potrwa do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, ponieważ wraz z nastaniem Wielkiej Nocy Chrystus opuści swój grób.

BNO

 

Galeria: Radio Fiat/BNO

Adoracja Grobu Pańskiego w oczekiwaniu na Zmartwychwstanie