Archidiecezjalny konkurs plastyczny

12 kwietnia 2024 r. nastąpiło rozstrzygnięcie Archidiecezjalnego Konkursu Plastycznego „Korona i suknia Matki Bożej Częstochowskiej i Jej Syna” organizowanego przez Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Konkurs adresowany był do dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniów ze szkół podstawowych i szkół specjalnych. Zainteresowanie konkursem okazała się ogromne, za co organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom i opiekunom.

W sumie do drugiego etapu zgłoszono 1409 prac. W kategorii przedszkola/oddziały przedszkolne – 305 prac plastycznych z 77 placówek przedszkolnych i 1 parafii. W drugiej grupie wiekowej: szkoła podstawowa klasy I_IV – 606 prac plastycznych ze 129 szkół i 2 parafii. W kategorii szkoła podstawowa klasy V_VII – 455 prac plastycznych ze 104 szkół i 1 parafii. W kategorii szkoły specjalne – 43 prac plastycznych z 9 szkół.

Wśród tak wielu prac komisja podczas oceny brała pod uwagę następujące kryteria: samodzielne wykonanie, oryginalność techniki oraz trudność i jakość wykonania.

Wręczenie nagród dla zwycięzców oraz osób wyróżnionych odbędzie się 27 kwietnia br. na Jasnej Górze.

Wyniki:

Pierwsza grupa – Przedszkola:
1 miejsce – Liliana Borczyk – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Częstochowie
2 miejsce – Kacper Krupski – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach
3 miejsce – Alicja Wojtczak – Oddział Przedszkolny w zkole Podstawowej w Okalewie

Druga grupa – Szkoła Podstawowa kl. I-IV:
1 miejsce – Zofia Huras – Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy
2 miejsce – Gabriela Chełmińska – Szkołą Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie
3 miejsce – Filip Łapucha – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Mstowie filia w Kucharach

Trzecia grupa – Szkoła Podstawowa kl. V-VIII:
1 miejsce – Estera Krawczyk – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. Jana Pawła II w Bieżeniu
2 miejsce – Nataniel Błaszczyk – Szkoła Podstawowa w Turowie
3 miejsce – Justyna Reszka – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
3 miejsce – Wojciech Milczarski – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach

Czwarta grupa – Szkoły Specjalne:
1 miejsce – Julita Kupiec – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach
2 miejsce – Jakub Stefański – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 w Częstochowie
3 miejsce – Wojciech Kijak – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 w Częstochowie