Archidiecezjalny konkurs plastyczny

12 kwietnia 2024 r. nastąpiło rozstrzygnięcie Archidiecezjalnego Konkursu Plastycznego „Korona i suknia Matki Bożej Częstochowskiej i Jej Syna” organizowanego przez Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Konkurs adresowany był do dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniów ze szkół podstawowych i szkół specjalnych. Zainteresowanie konkursem okazała się ogromne, za co organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom i opiekunom.

Czytaj dalej

Konkurs plastyczny o Matce Bożej Częstochowskiej na finiszu

Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie zorganizował konkurs „Korona i suknia Matki Bożej Częstochowskiej i Jej Syna”. W czwartek, 4 kwietnia zebrała się komisja, która zadecyduje, kto zdobędzie pierwszą nagrodę. O szczegółach konkursu, jak i o nadesłanych pracach mówi ks. Paweł Wróbel, dyrektor referatu katechetycznego: Praca konkursowa miała być wykonana na oryginalnej planszy, która była

Czytaj dalej

Sympozjum o Katechezie, Eucharystii i Apostolstwie

“Katecheza – Eucharystia – Apostolstwo” to tytuł Sympozjum Katechetycznego, które odbyło się w sobotę 27 listopada w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie oraz w Wyższym Instytucie Teologicznym. Sympozjum, którego organizatorem był Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej, skierowane było do wszystkich katechetów archidiecezji częstochowskiej. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kościele seminaryjnym oraz Adoracją Najświętszego Sakramentu. W

Czytaj dalej