Błogosławieństwo animatorów liturgicznych

21 stycznia w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym abp Wacław Depo pobłogosławił animatorów liturgicznych z Archidiecezji Częstochowskiej.

O szczegółach uroczystości mówi ks. Paweł Wróbel, duszpasterz diecezjalny Służby Liturgicznej Archidiecezji Częstochowskiej:

Abp Depo podczas Mszy św. pozdrowił rodziny, które wychowały w wierze katolickiej młodych chłopców, przystępujących do funkcji animatorów liturgicznych.

Podczas kazania abp Depo podkreślił, że dziś nie brakuje ludzi, zatopionych w kłamstwie w imię zysku, upodabniających się do zdrajcy Chrystusa.

Animator liturgiczny jest to ministrant, który opiekuję się powierzoną mu przez duszpasterza grupą ministrantów, prowadzi z nimi spotkania formacyjne i ćwiczenia praktyczne oraz wspomaga księdza-opiekuna ministrantów w organizowaniu życia liturgicznego w parafii i diecezji.

Kazanie abp. Depo:

Linda Nocoń

Galeria: Radio Fiat

Błogosławieństwo animatorów liturgicznych