Pielgrzymka hospicjów na Jasną Górę

W sobotę, 21 grudnia abp Depo przewodniczył Mszy św., w której uczestniczyli przedstawiciele hospicjów z całej Polski. Przybyli oni na Jasną Górę, by prosić Matkę Najświętszą o dalszą opiekę i dziękować za otrzymane łaski.

Abp Depo podkreśla, jak ważna jest praca, pełniona przez pracowników hospicjów:

Podczas homilii abp Depo zwrócił uwagę, iż świadomość miłości Chrystusowej jest kluczowa zarówno w posłudze kapłańskiej, ale także w służbie zdrowia.

W Polsce chorymi przewlekle, nieuleczalnie, a także będącymi w stanie paliatywnym, opiekuje się ponad 100 hospicjów stacjonarnych. Pomoc niesie także ponad 800 hospicjów domowych oraz 11 dziennych ośrodków opieki paliatywnej lub hospicyjnej, jak również 85 oddziałów medycyny paliatywnej oraz ponad 300 poradni medycyny paliatywnej w opiece ambulatoryjnej.

Kazanie abp. Depo:

Linda Nocoń

Galeria: Radio Fiat

Pielgrzymka hospicjów na Jasną Górę