Bóg nie powołuje doskonałych, ale powołując oczyszcza i sam wskazuje drogę

W Warszawie zakończyła się Krajowa Kongregacja Duszpasterstwa Powołań. Przez trzy dni blisko 140 referentek, promotorów i duszpasterzy powołań z diecezji i zgromadzeń żeńskich i męskich z całej Polski dzieliło się doświadczeniami z towarzyszenia młodym w rozeznawaniu i podejmowaniu życiowych powołań. Głównym tematem kongregacji była próba poznania i zrozumienia współczesnej młodzieży od strony psychicznej, socjologicznej i duchowej.

W części wykładowo-warsztatowej uczestnicy wysłuchali konferencji bp. prof. Janusza Mastalskiego o lękach powołaniowych młodzieży i ks. prof. Zbigniewa Formelli SDB z Rzymu o współczesnym obrazie psychicznym i duchowym młodzieży w kontekście wyboru powołania. O swojej działalności ewangelizacyjnej w mediach społecznościowych mówili do zebranych ks. Rafał Główczyński (Ksiądz z osiedla) i ks. Sebastian Kosecki (Ksiądz z Tik Toka).

Podsumowaniem spotkania był panel, w którym wzięli udział młodzi powołani, którzy dzielili się swoim doświadczeniem powołania oraz tym, co i pomogło, a co przeszkodziło im w podjęciu decyzji o powołaniu. Nad całością spotkania czuwał bp Andrzej Przybylski, delegat KEP ds. powołań wraz z Krajową Radą Duszpasterstwa Powołań. „Naszym zadaniem jest wspierać młodych jeszcze przed ich podjęciem formacji w seminariach i nowicjatach, nawet jeszcze przed rozeznaniem konkretnego powołania – mówił w homilii podczas mszy św. bp Andrzej Przybylski – Dlatego wszyscy musimy w tym dziele posługiwać wspólnie, być razem wszędzie tam, gdzie są młodzi, aby im pomagać w dojrzałej odpowiedzi na pytanie o ich życiowe powołania. Choć wszyscy pytają nas o liczby, o przyczyny pustoszejących seminariów i nowicjatów, to naszym zadaniem jest być z młodymi, takimi, jakimi oni dziś są, pośród problemów, jakie ich odtykają. Bóg nie powołuje zdrowych i doskonałych, ale powołując uzdrawia, oczyszcza i sam wskazuje każdemu jego własną drogę.”

Spotkanie skończyło się zaproszeniem do tworzenia w diecezjach ośrodków i zespołów duszpasterstwa powołań, do bycia z młodymi podczas ogólnopolskich spotkań dla młodzieży oraz mobilizacją do systematycznej i wytrwałej modlitwy o powołania.