Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat! – uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata została oficjalnie wprowadzona do liturgii przez papieża Piusa XI encykliką Quas Primas, w której napisał:  „Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc dla Jego »przewyższającej naukę miłości« i dla łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus Chrystus”. W tym roku przypada 26 listopada.

Ojciec duchowny ks. dr Michał Pabiańczyk wyjaśnił, że uroczystość Chrystusa Króla ma poniekąd związek z Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym, które szczególnie czci Serce Jezusa:

Królowanie Boże ma swój zaczątek w Starym Testamencie. Tutaj więc należy dopatrywać się genezy określenia Jezusa królem:

Owych cech dobrego króla, które zarysowuje Stary Testament, należy szczególnie dopatrywać się w przypadku osoby Jezusa Chrystusa, który nie tylko je spełnia, ale też uwypukla:

Ks. dr Pabiańczyk przypomniał, że szczególną sceną biblijną, w której mowa jest o Królestwie Niebieskim oraz o królowaniu Jezusa, jest dialog z Piłatem:

Królestwo Boże w Nowym Testamencie pojawia się 122 razy, 99 razy w Ewangeliach synoptycznych, a 90 razy jest użyte przez samego Jezusa Chrystusa – zauważył ks. dr Pabiańczyk i nadmienia, że Królestwo Boże w sposób szczególny różni się od „typowego” królestwa, tak samo król, który w nim panuje:

Papież Pius XI, wprowadzając uroczystość Chrystusa Króla do kalendarza liturgicznego, chciał pokazać, na czym polega owo królowanie Syna Bożego. W Modlitwie Pańskiej, której wszak nauczył nas Jezus, prosimy o przyjście Królestwo Bożego. Przy czym nie jest to królestwo materialne. Chrystus mówi: „Królestwo jest pośród was”. Jego królowanie będzie mocą Ducha Świętego w sercach ludzkich i przez obecność w Eucharystii.

LN

źródło fot.: episkopat.pl