Dzień Życia Konsekrowanego

W czwartek 2 lutego przypada Dzień Życia Konsekrowanego, w tym dniu modlimy się za siostry i braci zakonnych. Jak podkreślił św. Jan Paweł II: „Życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego oraz całego Kościoła-Oblubienicy do zjednoczenia z jednym Oblubieńcem”.

O Dniu Życia Konsekrowanego, mówi s. Michaela ze Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej pw. św. Antoniego:

Na 30 tys. osób konsekrowanych w Polsce ponad 16 tys. to siostry zakonne, niewiele ponad 10 tys. to zakonnicy, a ok. 1200 osób to mniszki w zakonach kontemplacyjnych. Mniej niż 1000 osób to członkowie Instytutów Świeckich Życia Konsekrowanego. Jest też 398 dziewic konsekrowanych. Poświęconych Panu Bogu jest też 397 wdów, 1 wdowiec, 1 pustelnik oraz 8 pustelnic. O tym, jak tego typu dane prezentują się na terenie archidiecezji częstochowskiej mówi ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstochowskiej:

O wzorach w życiu zakonnym, które są ważne mówi s. Michaela ze Zgromadzenia Sióstr Antoninek:

Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi ustanowiony przez św. Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które oddały życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach zakonnych, stowarzyszeniach życia apostolskiego i instytucjach świeckich. Pamiętajmy o nich podczas naszej modlitwy w czasie Eucharystii.