Dziennikarze na Jasnej Górze

abp_Waclaw_Depo

3 października podczas Mszy św. w jasnogórskiej Kaplicy na wspólnej modlitwie spotkali się pielgrzymujący na Jasną Górę dziennikarze zrzeszeni m.in. w Katolickim Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich i Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich z jego prezesem Krzysztofem Skowrońskim na czele oraz pielgrzymujący w tym samym czasie pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej z Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Mszy św. przewodniczył ks. abp Wacław Depo, który zwracając się do zgromadzonych przed Ikoną Matki Bożej powiedział m.in. Żyjemy w czasie pełnym niepokoju, w którym wystarczająca wydaje się być troska o teraźniejszość, a w niej jawi się pokusa zapominania o Bogu i osobistej odpowiedzialności za swoje wybory i życie.(…) Abp Depo nawiązując do pierwszego czytania z Księgi Barucha (Ba 4, 5-12. 27-29) mówił dalej: Chodzi bowiem o dwie zasadnicze postawy życiowe. Mądrość tego świata oraz mądrość Bożą, która (…) jest zakryta przed mądrymi i roztropnymi, a objawiona ludziom pokornym i czystego serca. Aby poznać i pojąć rzeczy duchowe trzeba być ludźmi duchowymi, gdyż pozostając tylko cieleśni nieuchronnie popadamy w pychę i głupotę, która wcześniej czy później prowadzi do zguby. (..) Metropolita częstochowski dodawał: Bóg będąc naszym Ojcem pragnie nas twórczych, aktywnych, pomysłowych, aby przekształcać ten świat i wspomagać ludzi w ich życiu i rozwoju. Abp Depo zwracał też uwagę na niebezpieczeństwa współczesnego świata, który zrównuje dobro i zło, zestawiając je ze sobą na równi w imię wolności. Współczesna demokracja hołdując „antydekalogowi” i „antyewangelii” i negując tradycję wiary i kultury chrześcijańskiej robi chrześcijaństwu rachunek sumienia. – konkludował. Abp Wacław Depo zwrócił się do pielgrzymujących z apelem o pracę w zgodzie z własnym sumieniem i do wierności prawdzie – osobistej wierności w miejscu powołania. Pół żartem skwitował wspólną obecność na Mszy św. dziennikarzy i pracowników Inspekcji Sanitarnej, mówiąc, że każdy z tych zawodów styka się i walczy z innym rodzajem wirusów i życząc tych wirusów jak najmniej – nie tylko na zawodowych drogach.

Aleksandra Mieczyńska