Dzisiaj obchodzimy 7. Światowy Dzień Ubogich

Pod hasłem „Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka” (Tb 4, 7) Kościół obchodzi dzisiaj Światowy Dzień Ubogich. To już siódme obchody tego dnia, ustanowionego w listopadzie 2016 roku przez papieża Franciszka w Liście Apostolskim Misericordia et Misera, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.

Pomoc ubogim to jedna z najważniejszych powinności chrześcijanina. Świadczona z miłością i otwartym sercem może przynosić bardzo pozytywne efekty. Niestety, jak świadczy o tym wiele przykładów, ubóstwo jest zjawiskiem obecnym w społeczeństwie od dawna i mimo wielu wysiłków nie udaje się go zlikwidować. Istnieje wiele organizacji, które w sposób instytucjonalny świadczą pomoc ubogim. Jedną z największych jest Caritas. O działaniach Caritas Archidiecezji Częstochowskiej mówi Paulina Gradek:

Corocznie częstochowskie fundacje, stowarzyszenia i organizacje pomocowe przygotowują z okazji Światowego Dnia Ubogich specjalne wydarzenia, którego celem jest po pierwsze przekazanie potrzebującym np. żywności, odzieży czy środków czystości, a po drugie pokazanie im, że są ludzie i organizacje, na pomoc których mogą liczyć. O wydarzeniu mówi Jolanta Kobojek z Fundacji „Ufam Tobie!”:

Jasnogórski Punkt Charytatywny to miejsce, w którym przez cały rok osoby biedne mogą uzyskać pomoc. Jak mówi jego opiekun o. Zygmunt Bola, Punkt również włącza się w organizację wydarzenia:

Wsparcie osób w kryzysie ubóstwa organizowane jest również z ramienia Państwa Polskiego czy samorządów lokalnych za pośrednictwem licznych instytucji. Wśród nich, w Częstochowie działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. O świadczonej przez placówkę pomocy mówi Olga Dargiel, Specjalista ds. Wizerunku i Polityki Informacji:

Pomagać może każdy i nie potrzeba do tego wypchanego portfela. Wystarczy dobra wola i chęci. Nawet drobne rzeczy mają ogromne znaczenie. Rozejrzyjmy się wokół nas, być może w naszym najbliższym otoczeniu są osoby, które potrzebują naszego wsparcia.