Karmelitanki Bose w Częstochowie z nowym Zarządem

karmel_4

W sobotę 13 lutego 2016 r. we wspólnocie zakonnej karmelitanek bosych w Częstochowie odbyły się wybory przeoryszy i Zarządu Klasztoru. Nową Matką Przeoryszą została wybrana s. Maria Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, a w skład Rady weszły:
I. Radna s. Maria od Chrystusa Odkupiciela,
II. Radna s. M. Milena od Chrystusa,
III. Radna s. M. Jolanta od Jezusa Miłosiernego.

am