Klerycy przygotowali nową inicjatywę dla ministrantów

Dwaj klerycy częstochowskiego Wyższego Seminarium Duchownego wyszli z inicjatywą zorganizowania spotkania formacyjnego dla służby liturgicznej. Jako byli ministranci po formacji oazowej uznali, że jest zapotrzebowanie na takie spotkania. Pomysł spotkał się z aprobatą rektora WSD, ks. prof. Ryszarda Selejdaka.

Spotkanie będzie wprawdzie otwarte dla wszystkich chętnych, jednak szczególnie skierowane jest do ministrantów, bo o ile grupy oazowe i KSM prowadzą regularną formację duchową, o tyle ministranci, zwłaszcza w mniejszych parafiach, mają do takiej formacji utrudniony dostęp. Jednym z inicjatorów spotkań formacyjnych ministrantów jest studiujący na trzecim roku kl. Maciej Szymczykiewicz, który opowiedział o szczegółach inicjatywy:

Inicjatorzy zwracają uwagę na to, że gdy byli ministrantami, skupiali się głównie na technicznych aspektach posługiwania do Mszy św., podczas gdy na formację duchową zwykle już brakowało czasu. W grę wchodzi także wymiar wspólnotowy, by żaden z ministrantów, bez względu na parafię z której pochodzi, nie czuł się odosobniony. Stąd pomysł, aby zorganizować takie spotkanie formacyjne, które będą prowadzić klerycy:

Nad inicjatywą czuwa opiekun duchowny alumnów, ks. Michał Pabiańczyk. Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę 17 grudnia o godz. 19:00. Do udziału w nim wymagane jest wcześniejsze zapisanie się przez formularz zgłoszeniowy. Szczegóły i link do formularza można znaleźć na facebookowej stronie Wyższego Seminarium Duchownego.