Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój

„Pokój jest dobrem, które należy wprowadzać poprzez dobro: jest on dobrem dla poszczególnych osób, dla rodzin, dla narodów świata i dla całej ludzkości; jest zatem dobrem, którego należy strzec i które należy rozwijać wybierając i czyniąc dobro”. Te słowa św. Jana Pawła II nabierają znacznie głębszego wyrazu w kontekście dzisiejszej sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza wobec konfliktu w Ukrainie. Obchodzony dzisiaj, 20 września, Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój staje się dobrą okazją do wzmożonych apeli o zaprzestanie wszelakich konfliktów.

Każdy z nas chciałby żyć w świecie bez zła, konfliktów i zagrożeń. W różny sposób staramy się działać na rzecz światowego pokoju, np. prowadząc akcje informacyjne czy charytatywne. Zapominamy jednak, że najlepszy efekt w osiągnięciu pokoju może przynieść modlitwa. Jak podkreśla metropolita częstochowski abp Wacław Depo, o pokój modlimy się codziennie w trakcie każdej Mszy św.:

Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój to ekumeniczne święto zapoczątkowane przez papieża Jana Pawła II. Jak mówi ks. Mariusz Kocoł, doktor teologii ekumenicznej, początkiem tego święta był 27 października 1986 roku, kiedy to Papież Polak zaprosił do Asyżu przedstawicieli wielu religii i wyznań, aby wspólnie modlić się o pokój:

„Kiedy dobro zwycięża zło, króluje miłość, a gdzie króluje miłość, króluje pokój” – mówił również św. Jan Paweł II. Pamiętajmy o tych słowach i miejmy je głęboko w sercu nie tylko dzisiaj, w Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój, ale każdego dnia naszego życia.