„Powołani, by siać nadzieję i budować pokój” – modlitwa o powołania w czasie peregrynacji

Zbliża się Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W tym roku przypada 21 kwietnia. Dzień ten jest doskonałą okazją do osobistego zaangażowania się w dzieło modlitwy, w myśl słów Jezusa Chrystusa: ,,Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo”. W Archidiecezji Częstochowskiej będzie można się podjąć ,,wyzwania”, którego celem będzie wyproszenie powołań kapłańskich i zakonnych.

O znaczeniu modlitwy o powołania mówił ks. Michał Pabiańczyk – sekretarz Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań i ojciec duchowny w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Częstochowie:

Papież przypomniał o kontekście, w jakim będziemy przeżywać Światowy Dzień Modlitw o Powołania. To zarówno trwający Rok Modlitwy, jak i przygotowania do Roku Jubileuszowego 2025.

Idźmy jako pielgrzymi nadziei w kierunku Roku Świętego, abyśmy odkrywając na nowo swoje powołanie i odnosząc się do różnych darów Ducha, byli w świecie nosicielami i świadkami marzenia Jezusa: tworzyć jedną rodzinę, zjednoczoną w miłości Boga i złączoną więzią miłości, dzielenia się i braterstwa” – napisał Ojciec Święty.

Ks. Pabiańczyk wyjaśnił, że modlitwy można się podjąć na cały okres trwającej od 6 kwietnia peregrynacji kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej:

Wciąż kontynuowana jest comiesięczna modlitwa za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie oraz zakonne w sanktuarium św. Jana Marii Vianney’a w Mzykach. Głównym punktem jest Msza św. o godz. 18:00.

modlitwa