Na Jasnej Górze uczczono Matkę Bożą „Klęczkami”

Fot. Biuro Prasowe Jasnej Góry

W klasztorze jasnogórskim od kilkuset lat istnieje tradycja śpiewania tzw. „Klęczek”, czyli nabożeństwa ku czci Matki Bożej, przeżywanego jak sama nazwa wskazuje, w pozycji klęczącej. Historycznego wymiaru dodaje fakt, że nabożeństwo to jest prawie w całości wykonywane w języku łacińskim.

Jedną z okazji do odprawienia „Klęczek” jest święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane potocznie świętem Matki Bożej Gromnicznej. To właśnie z uwagi na maryjny wymiar tego święta, w środę 2 lutego po raz kolejny odprawiono na Jasnej Górze to historyczne nabożeństwo. Więcej na temat Klęczek opowiedział o. Grzegorz Prus, jasnogórski historyk:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/02/1_kleczki_jg_prus_02_02.mp3]

Klęczki są nabożeństwem wyjątkowym z tego względu, że praktykuje się je wyłącznie na Jasnej Górze. Szczególnego znaczenia nabożeństwo to nabrało w czasach carskich:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/02/2_kleczki_jg_prus_02_02.mp3]

Dawniej „Klęczki” odprawiane były w Kaplicy Matki Bożej co sobotę. Obecnie Ojcowie Paulini wciąż praktykują to nabożeństwo każdej soboty, ale w kaplicy zakonnej. Natomiast w Kaplicy Matki Bożej i przy udziale wiernych „Klęczki” odprawiane są tylko w najważniejsze święta maryjne.

Fot. Biuro Prasowe Jasnej Góry