„Dopiero gdzieś za swym obrazem żywa jesteś” – Ogólnoposlkie Sympozjum Mariologiczne

Już za niespełna dwa miesiące w archidiecezji częstochowskiej rozpocznie się II peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. W ramach przygotowań do tego wydarzenia 10 lutego Polskie Towarzystwo Mariologiczne zorganizowało „Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczne przed peregrynacją Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w archidiecezji częstochowskiej”.

Prelekcje, oscylujące wokół osoby Matki Bożej, wygłaszane były w auli Instytutu Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie. Poprzedzone zostały Mszą św. na Jasnej Górze, której przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Duchowny podkreślił, że obecnie w archidiecezji wierni przygotowują się do bardzo ważnego wydarzenia – zarówno pod względem historycznym, jak i duchowym:

Na początku Mszy św. zgromadzonych przed obliczem Matki Bożej Jasnogórskiej wiernych powitał o. Grzegorz Prus OSPPE – dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego:

W wygłoszonym kazaniu Metropolita Częstochowski odniósł się do słów wcześniej odczytanej Ewangelii, gdzie mowa była o rozmnożeniu przez Jezusa ryb i chleba:

Duchowny podkreślił, że Maryja jako pośredniczka swojego Syna, wyprasza dla nas łaski. Wystarczy otworzyć serce, by dostrzec pomoc, którą Matka Boża obdarowuje nas na co dzień:

Po Mszy św. powitaniem abp. Wacława Depo oraz dyrektora Instytutu Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie ks. dr. Kamila Zadrożnego rozpoczęło się sympozjum. Następnie pierwszą prelekcję wygłosił ks. dr Jacek Kapuściński, który przedstawił dzieje peregrynacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji częstochowskiej w latach 1979-1980:

Kolejną prelekcję wygłosił ks. dr Paweł Kostrzewski z Archiwum Kurii Metropolitalnej. Mówił m.in. o przeszkodach, które pojawiały się ze strony władz komunistycznych w okresie przygotowań do pierwszej peregrynacji:

Wykład opracował również ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zaprezentowana prelekcja oscylowała wokół tematu „Królowa pośród swego ludu. Profetyczny wymiar peregrynacji w wizji Prymasa Tysiąclecia”. Następnie o tym, że nawiedzenie wizerunku Matki Bożej jest czasem nawrócenia i przemiany życia, mówił ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Peregrynacja Obrazu Matki Bożej w naszej archidiecezji odbywać się będzie pod hasłem „Maryjo! Ocal miłość i życie naszych rodzin!”. Podczas sympozjum pojawił się temat rodziny, nawiązujący do hasła, ale też sakramentu małżeństwa, w wykładzie o. prof. dr hab. Kazimierza Lubowickiego z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu:

O „Teologiczno-biblijnym znaczeniu >>wzięcia Maryi do siebie<<” mówił ks. dr Kamil Zadrożny:

Na koniec głos zabrał o. Melchior Królik OSPPE, który przez kilkadziesiąt lat był jasnogórskim archiwistą. Jest również autorem zapisów w „Jasnogórskiej Księdze Cudów i Łask”. Paulin zaznaczył, że nawiedzenie Matki Bożej to szczególny rodzaj łaski, jakiej możemy doświadczyć w swoim życiu:

Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczne zakończyło się modlitwą z błogosławieństwem pasterza archidiecezji częstochowskiej.

Kazanie abp. Depo: