Pielgrzymka Braci Zakonnych

Ich posługa dostrzegana jest w naszym społeczeństwie. Można ich zobaczyć pracujących w szpitalach, domach rehabilitacyjnych, domach opieki, domach dla ubogich… Od 36 lat spotykają się co roku na Jasnej Górze.

Bracia przybyli do klasztoru jasnogórskiego 18 października. Uroczystości związane z pielgrzymką rozpoczęła jutrznia pod przewodnictwem Braci Dominikanów. Następnie odbyła się konferencja, na której Przewodniczący ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego bp Jacek Kiciński CMF, tak mówił do pielgrzymów:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/1pielgrzymka_bp_jacek_kicinski_18_10_18.mp3]

Historię, a także program tegorocznej pielgrzymki przybliża przewodniczący Komisji Braci przy Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, przeor Opactwa Benedyktynów w Lubiniu, o. Izaak Kapała:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/2pielgrzymka_o_izaak_kapala_18_10_18.mp3]

Pielgrzymkę zakończy 19 października uroczysta Msza św. pod przewodnictwem o. Maksymiliana Nawara OSB.

KF