Pokój, pojednanie i dobro zaczynają się od otwarcia serca na Bożą miłość

On, który oddaje się w nasze ręce jako bezbronne Dziecię, uświadamia nam, że pokój, pojednanie i dobro zaczynają się od pokornego otwarcia naszego serca na Bożą miłość – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ w życzeniach z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego.

Rzecznik KEP zauważył, że Bóg stał się jednym z nas, by wynieść ludzi do godności swoich dzieci. – Przychodząc na świat, obdarował nas najpiękniejszym darem: nieskończoną i bezwarunkową miłością. Miłość jest tym, na co każdy czeka i za czym tęskni. W świecie rozdzieranym konfliktami zbrojnymi, agresją i przemocą tylko miłość może przezwyciężyć spiralę nienawiści. Bóg stał się człowiekiem, by nas jej nauczyć i dać nam nadzieję. Bo sam jest Miłością – zaznaczył.

– On, który oddaje się w nasze ręce jako bezbronne Dziecię, uświadamia nam, że pokój, pojednanie i dobro zaczynają się od pokornego otwarcia naszego serca na Bożą miłość – podkreślił rzecznik KEP. „Niech Jezus w tych szczególnych dniach przyjdzie do każdego z nas ze swoim darem miłości i pokoju” – dodał.

Źródło: BP KEP