Prezentacja znaczków Poczty Polskiej Emisji „Różaniec” i karty ze św. Janem Pawłem II

W 20-lecie ogłoszenia listu apostolskiego „Rosarium Virginis Mariae” św. Jana Pawła II na Jasnej Górze odbyła się prezentacja znaczków pocztowych Emisji „Różaniec” oraz karty z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej – „45. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża”.

– Do tej pory takiego wydania nie miała żadna administracja pocztowa na świecie. Nasza Emisja składa się z czterech znaczków, które nawiązują do czterech części różańca, w tym do tajemnic światła, które ustanowił św. Jan Paweł II. Do pokazania tych tajemnic posłużyły nam obrazy znajdujące się w różnych polskich kościołach, kaplicach i muzeach np. obraz z kaplicy prezydenckiej – opowiadał Wiesław Włodek, wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej SA.

Obok znaczków przedstawiciele Poczty Polskiej zaprezentowali też kartę z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej – „45. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża”. W jej prawym górnym rogu umieszczono zdjęcie monstrancji „bursztynowej” autorstwa Mariusza Drapikowskiego, którą ofiarował jasnogórskiemu klasztorowi w 2003 r., jako dowód wdzięczności Maryi Jasnogórskiej za opiekę nad nim i jego rodziną. Monstrancja waży 8 kg, ma 95 cm wysokości i 65 szerokości. Sam bursztyn, z którego wykonano jej serce, czyli miejsce na hostię, waży kilogram.

Natomiast w części ilustracyjnej kartki widnieje wizerunek papieża Polaka, który w rękach trzyma różaniec i pastorał. – Ta karta jest uhonorowaniem świętego, szczególnie, że w tym roku przypada 45. rocznica jego wyboru na Stolicę Piotrową – tłumaczył wiceprezes.

Dodał, że poprzez takie prezentacje przedstawiciele Poczty Polskiej chcą przypominać ludziom o tym co polskie i ważne. – Wiara jest dla nas ważna, bo bez niej nie byłoby naszej Ojczyzny. Matka Boża prosiła, żebyśmy się modlili na różańcu, bo to jest ocalenie nasze i całego świata – mówił.

Zauważył też, że piękne dzieło znaczków Emisji „Różaniec” i karty ze św. Janem Pawłem II wieńczy specjalny album, w którym do każdej tajemnicy różańca zostały przygotowane specjalne wezwania napisane przez dwudziestu autorów m.in. abp. Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, czy ks. Krzysztofa Nykla regensa Penitencjarii Apostolskiej z Watykanu.

Abp Wacław Depo, metropolita częstochowski przypomniał za św. Janem Pawłem II, że „różaniec pulsuje życiem ludzkim”. – Nie jest to tylko rozważanie tajemnic związanych z życiem Jezusa, ale każdy z nas włącza się w te tajemnice, by odnaleźć samego siebie czy swoją wspólnotę, w której żyje. Wtedy pojawia się współodpowiedzialność za modlitwy wstawiennicze, które dokonują się poprzez różaniec – podkreślił abp Depo.

– Pragniemy, aby dzięki tej prezentacji tajemnice różańca świętego weszły w naszą świadomość i to nie tylko w październiku, ale by on stał się naszą codzienną modlitwą. Nie wszyscy mają możliwość pielgrzymowania na Jasną Górę, ale właśnie dzięki tym znaczkom będzie dokonywało się rozpowszechnianie na cały świat głębokiej tajemnicy zjednoczenia Matki Bożej i każdego człowieka z Jezusem w tajemnicach jego życia – powiedział o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów.

Generał życzył, aby przedstawiciele Poczty Polskiej nie bali się podejmować niełatwych tematów w dzisiejszym świecie związanych z duchowością, Kościołem, wiarą i życiem każdego z nas.

Św. Jan Paweł II 6 listopada 2002 r. ofiarował na Jasną Górę własnoręcznie podpisaną i opieczętowaną kopię listu apostolskiego „Rosarium Virginis Mariae” (O Różańcu Najświętszej Maryi Panny). „Wolą Ojca Świętego jest, aby ten egzemplarz został przekazany do Sanktuarium Jasnogórskiego i tam przechowywany” – napisał w liście do ówczesnego metropolity częstochowskiego abp Stanisława Nowaka ks. prał. Joseph Barbieri, Chargé d’Affaires a.i Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie.
Papież listem „Rosarium Virginis Mariae”, obok trzech XIII-wiecznych części Różańca św., ustanowił IV część – zwaną „Tajemnicami Światła”.

Podczas Sumy odpustowej Matki Bożej Różańcowej na Jasnej Górze przedstawiciele Poczty Polskiej złożyli w darach ołtarza znaczki Emisji „Różaniec” i kartkę z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej Emisji „45. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża”.

źródło: Maria Bareła @JasnaGóraNews