Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Kościół przygotował czytania z Księgi proroka Ezechiela (Ez 34,11–12.15–17), z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 15,20–26.28), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 25,31–46). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska