Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – VIII Niedziela zwykła

Na VIII Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania:

Z Mądrości Syracha (Syr 27, 4-7), z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 15, 54b-58), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 6, 39-45). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/03/Wiara_03_03_2019NaStrone.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska